Åldersgräns 18 år för att spela på ett online casino

Spelbolag som vill bedriva verksamhet på den svenska spelmarknaden måste följa åldersgräns och lagar i Sverige - spelalagligt.se

Spelbolag som vill bedriva verksamhet på den svenska spelmarknaden måste följa åldersgräns och lagar i Sverige.

I Sverige finns det strikta regler och åldersgränser för spel och online spel för att skydda unga människor från skadligt spelande. Enligt svensk lag måste en person vara minst 18 år för att få spela på casinon, både fysiska och online. För vissa typer av spel, som lotterier och vissa bingospel, är det en åldersgräns på 18 år medan andra lotterier tillåter deltagande från 16 år.

Spelmarknaden i Sverige regleras främst av Spelinspektionen, som ansvarar för att övervaka och reglera spelverksamhet och se till att lagar och bestämmelser följs. Sedan januari 2019 är spelmarknaden i Sverige även reglerad av den nya spellagen, som infördes för att skapa en tryggare och mer ansvarsfull spelmarknad.


Vad gäller för ett spelbolag som har en svensk spellicens.

Att ha en svensk spellicens är av stor betydelse för spelbolag som vill bedriva verksamhet på den svenska spelmarknaden. En svensk spellicens innebär att spelbolaget har blivit godkänt och reglerat av Spelinspektionen, den myndighet i Sverige som ansvarar för tillsyn och reglering av spelverksamhet. Här är några av de viktigaste skyldigheterna och kraven som följer med att ha en svensk spellicens:

 • Ansvar för spelarens säkerhet och välbefinnande: Spelbolaget måste vidta åtgärder för att säkerställa att spelarna är skyddade mot spelrelaterade skador och att deras välbefinnande tas på allvar. Detta inkluderar att erbjuda verktyg för självexkludering och insättningsgränser, samt att erbjuda information och stöd för spelrelaterade problem.
 • Spelansvar och marknadsföring: Spelbolaget måste följa strikta regler för marknadsföring av sina produkter och tjänster för att undvika att locka till oansvarigt spelande. Marknadsföringen måste vara tydlig, saklig och inte rikta sig mot minderåriga eller personer med spelproblem.
 • Skatter och avgifter: Spelbolaget är skyldigt att betala skatter och avgifter enligt svensk lagstiftning. Detta inkluderar en spelskatt på bruttoomsättningen och en licensavgift till Spelinspektionen.
 • Säkerhet och integritet: Spelbolaget måste säkerställa att spelarnas personliga och finansiella information skyddas och behandlas på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Detta inkluderar att använda säkra betalningsmetoder och krypterad kommunikation.
 • Rättvisa och transparens: Spelbolaget måste erbjuda spel som är rättvisa och transparenta, vilket innebär att resultaten av spelen måste vara slumpmässiga och oberoende. Spelbolaget måste också erbjuda tydlig information om spelregler, odds och utbetalningar.
 • Samarbete med myndigheter: Spelbolaget måste samarbeta med Spelinspektionen och andra relevanta myndigheter för att säkerställa att spelverksamheten följer lagar och regler, samt för att bekämpa spelrelaterad brottslighet och penningtvätt.

Att ha en svensk spellicens innebär alltså att spelbolaget har en mängd skyldigheter och krav att följa för att säkerställa en säker och ansvarsfull spelmiljö för spelarna.


Problem med ungdomars spelande – åldersgräns 18+ för spel.

Ungdomars spelande kan leda till olika problem, både fysiska, psykiska och ekonomiska. Några av de vanligaste problemen med ungdomars spelande är:

 • Spelmissbruk och beroende: Ungdomar kan utveckla ett spelberoende, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser för deras hälsa, relationer och ekonomi.
 • Skolprestationer: Spelande kan påverka ungdomars skolprestationer och studieresultat negativt, då det kan leda till minskad fokus och koncentration i skolan.
 • Ekonomiska problem: Ungdomar kan hamna i ekonomiska svårigheter om de spenderar för mycket pengar på spel och inte kan hantera sina utgifter.
 • Social isolering: För mycket tid framför skärmen med spelande kan leda till social isolering och en brist på sociala färdigheter.

Var kan ungdomar vända sig vid problem med spelande.

Om ungdomar upplever problem med spelande finns det flera platser de kan vända sig till för hjälp och stöd:

 1. Stödlinjen för Spelmissbruk: Stödlinjen är en nationell telefon- och chattjänst som erbjuder stöd, rådgivning och vägledning till personer med spelproblem och deras anhöriga.
 2. Ungdomsmottagningar: Ungdomsmottagningar runt om i landet erbjuder stöd och rådgivning för unga människor som har problem med spelande.
 3. Skolkuratorer och elevhälsa: Skolkuratorer och elevhälsoteam kan också vara en resurs för ungdomar som behöver stöd med spelrelaterade problem.

Hjälp från samhället vid spelberoende

Om en person utvecklar ett spelberoende finns det flera former av hjälp och stöd som samhället kan erbjuda:

 • Behandlingsprogram: Det finns specialiserade behandlingsprogram och terapier för personer med spelberoende, inklusive kognitiv beteendeterapi (KBT) och motivationsbehandling.
 • Stödgrupper och Anonyma Spelare: Anonyma Spelare är en självhjälpsorganisation som erbjuder stöd och gemenskap för personer med spelberoende.
 • Ekonomisk rådgivning: Ekonomisk rådgivning och hjälp med skuldsanering kan vara till stor hjälp för personer som har hamnat i ekonomiska svårigheter på grund av sitt spelberoende. Vänd dig till din kommun som skall hjälpa dig.

Att söka hjälp i tid är viktigt för att hantera och övervinna spelrelaterade problem och för att återfå kontrollen över sitt liv.


Läs mer: